Migraine

Je hebt migraine en deze vorm van hoofdpijn heeft een behoorlijke invloed op je dagelijks functioneren. Deze vorm van hoofdpijn treedt aanvalsgewijs op en zit meestal aan 1 zijde van het hoofd. Vaak voel je de migraine al aankomen, doordat je last krijgt van een zgn. ‘aura’, lichtflitsen, overgevoeligheid voor geluid of licht, maar ook omdat je misselijk wordt of buikpijn krijgt.

De migraine is vaak zo heftig, dat je genoodzaakt bent op bed te gaan liggen in een donkere kamer om maar enigszins de hoofdpijn te kunnen onderdrukken.

Oorzaken van migraine

Oorzakelijk gezien is er nog weinig bekend over migraine. Wel is bekend dat door een ontregeling van het zenuwstelsel een migraineaanval in gang kan worden gezet. Deze vorm van hoofdpijn wordt ook wel neurovasculaire hoofdpijn genoemd. Prikkelingen vanuit het zenuwstelsel zorgen voor verwijding van de bloedvaten, waardoor de hoofdpijn ontstaat. Anders gezegd, er ontstaat een soort van kortsluiting in de hersenen. De bloedvaten in het hoofd vernauwen eerst en zetten vervolgens sterk uit. Sluitend bewijs voor het ontstaan van migraine ontbreekt.

Er is echter wel van een aantal factoren bekend dat ze migraine hoofdpijn kunnen uitlokken, zoals:

  • Stress
  • Menstruatie
  • Weersveranderingen
  • Sterke visuele prikkels
  • Vermoeidheid
  • Veel koffie drinken

Migraine soorten

Er zijn verschillende soorten vormen van migraine:

  • Migraine zonder aura, ofwel de ‘gewone’ migraine. Ongeveer tweederde van de migrainepatiënten heeft deze vorm van migraine.
  • Migraine met aura. Ongeveer 30% heeft voorafgaand aan een migraine aanval last van een visueel aura, zoals lichtflitsen, sterretjes, vlekken of een wegvallend beeld.
  • Hormonale migraine, ofwel menstruele migraine. Twee dagen voorafgaand aan de menstruatie is wanneer deze vorm van migraine optreedt.

Wetenschap en migraine

De wetenschap doet veel onderzoek naar migraine. Migrainepatiënten hebben een verhoogde gevoeligheid voor prikkels die een aanval van migraine kunnen uitlokken. Deze ‘prikkeldrempel’ is deels erfelijk bepaald; in sommige families komt migraine meer voor dan in andere. De auraverschijnselen ontstaan door een golf van verhoogde hersenactiviteit. De golfactiviteit leidt op zijn beurt weer tot een verhoogde activering van een centraal hoofdpijncentrum in de hersenen (het trigeminovasculaire systeem). Via een ontstekingsmechanisme laten verschillende chemische boodschappers in de hersenen (neuropeptides) de hoofdpijn toenemen.

Wat te doen bij migraine?

Tegenwoordig zijn er veel opties om de migraine te lijf te gaan. Pijnstillers om de hoofdpijnklachten te verminderen. Mocht dit niet werken, dan kan je als migrainepatiënt in overleg met je arts overgaan op iets sterkers.

Het is tevens van belang om voldoende rust en ontspanning te nemen, zodat stress en vermoeidheid geen kans krijgen. Minder koffie drinken, gezonde voeding en een regelmatig leefpatroon zijn ook goede middelen tegen migraine. Het behandelplan vanuit de fysiotherapeuten van ToThePoint richt zich dus voornamelijk op het geven van informatie en (leefstijl adviezen). Maar ook samen bewegen en oefenen middels Physio Training komt aan bod. Daarnaast richten wij ons op het aanpakken van de spierspanning, middels triggerpoint therapie het verbeteren van de beweeglijkheid van de gewichten in je nek, middels mobilisatie technieken en het verzachten van de pijn.

Migraine, niet alleen hoofdpijn

De therapeuten van ToThePoint zien niet alleen je migraine, maar ook jou als mens. Dit betekent dat het multi-disciplinaire team van fysiotherapeuten, ergotherapeuten en osteopaten ook je eetgewoonten en levenspatroon onder de loep nemen. Bepaalde voedingstoffen (bijvoorbeeld de suikervervanger aspartaam) kunnen de migraine uitlokken.

Wervelblokkades hoog in de nek kunnen tevens een trigger zijn tot het frequenter en intenser optreden van migraineklachten. De zenuwen hoog in de nek sluiten in het centrale zenuwstelsel namelijk aan op dezelfde zenuwen die de bloedvaten in de hersenen van informatie voorzien.

Daarnaast kunnen zelfs verschillende organen een rol spelen bij het optreden en in stand houden van je hoofdpijnklachten. Mocht dit vermoeden er zijn, dan schakelen we de hulp van onze osteopaten in.

Osteopathie en migraine

De osteopaten bij ToThePoint onderzoeken het gehele lichaam en kijken niet alleen naar de klachten waar je voor komt. We gaan in het gehele lichaam op zoek naar de oorzaak voor jouw hoofdpijn. Als er elders in het lichaam een bewegingsverlies in relatie staat tot je hoofdpijnklachten, dan pakken we dit aan.

Het is dus mogelijk dat er in verschillende delen van je lichaam beperkingen zijn die verantwoordelijk kunnen zijn voor jouw hoofdpijnklachten. Je kunt denken aan bijvoorbeeld je middenrif, je nek, de organen in je buik, je bekken of in je schedel zelf.

Vaker wel dan niet merken we bij ToThePoint dat er een combinatie van verschillende gebieden in het lichaam verantwoordelijk zijn voor je hoofdpijnklachten. Hierdoor ontstaat er een soort ‘toren van Pisa’. Als er ergens in je lichaam, bijvoorbeeld in je heup een beperking zit, dan zal de rest van het lichaam hier op reageren door te compenseren. Je krijgt als het ware een ‘scheve toren’.

Wanneer we de oorzaak aanpakken en dus die eerste ‘scheve steen’ weer recht leggen, dan kan je lijf opnieuw weer rechtop staan. Dit doen we bijvoorbeeld door het mobiliseren van je heupgewrichten, de gewrichten in je bekken en / of het bindweefsel rondom je organen

Bij ToThePoint gebruiken de osteopaten verschillende technieken voor het verbeteren van de mobiliteit van gewrichten, bindweefsel, vliezen of organen. Jij bent uniek, dus elke cliënt verdient een uniek behandelplan. We kijken dus zorgvuldig naar wat bij jou past. Vervolgens gaat je lijf zelf aan de slag om een nieuw evenwicht te vinden en de bezenuwing en doorbloeding te herstellen.
Wanneer je lichaam niet meer hoeft te compenseren of als er via de zenuwen geen prikkels meer naar je nek komen, verminderd daar de spanning vanzelf en zal de hoofdpijn weggaan.

ToThePoint Therapie heeft dankzij de nauwe samenwerking tussen fysiotherapie en osteopathie een unieke kijk op de behandeling van migraine. Wij hebben niet altijd de oplossing voor je migraine klachten, maar doen er in ieder geval alles aan om de frequentie en intensiteit van de migraine aanvallen beter onder controle te krijgen.