Behandeling Kosten
Intake € 60,00
Behandeling Osteopathie € 85,00
Physio Training € 30,00
Niet nagekomen afspraak* € 15,00

Betaling

Na de behandeling rekent u af aan de balie. Dit kan contant of met PIN.
U krijgt een factuur mee die u bij uw zorgverzekeraar kunt indienen.

*Belt U niet 24 uur van tevoren af, dan brengen wij een deel van het consult in rekening.