BehandelingKosten
Intake fysiotherapie 60 minuten: € 70,00
Intake osteopathie 60 minuten: € 85,00
Behandeling fysiotherapie 30 minuten: € 35,00
Physio training 60 minuten: € 35,00
Behandeling osteopathie 45 minuten: € 85,00
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie:€ 15,00
Niet nagekomen afspraak osteopathie:€ 30,00

Betaling

Na de behandeling rekent u af aan de balie. Dit kan contant of met PIN.
U krijgt een factuur mee die u bij uw zorgverzekeraar kunt indienen.

*Belt U niet 24 uur van tevoren af, dan brengen wij een deel van het consult in rekening.