Werkwijze

ToThePoint Therapie behandelt uw klacht altijd door het toepassen van de meest recente wetenschappelijke inzichten, gecombineerd met de professionele expertise van de therapeut. ToThePoint heeft oog voor alles wat van invloed zou kunnen zijn op het ontstaan, verergeren en in stand houden van een klacht. Hiervoor maken de therapeuten bij ToThePoint een passend behandelplan gericht op de oorzaak van uw klacht. Met deze visie is het leveren van hoog kwalitatieve zorg, de standaard voor onze therapeuten en de praktijk.

Voor u betekent dit:

  • Een uitgebreide intake en lichamelijk onderzoek van 60 minuten, waarbij alle factoren die van invloed zijn op uw klacht worden meegenomen ( denk ook aan invloeden als werk, stress, soort sport etc.). Naast dat wij u hiermee optimaal kunnen adviseren vormt dit de basis voor het persoonlijk behandelplan.
  • Altijd de meest effectieve behandelmethode voor uw persoonlijke klacht.
  • De mogelijkheid om ingrijpende medische behandelingen zoals operaties te voorkomen.
  • Wij beschikken over zeer gespecialiseerde behandelapparatuur en behandeltechnieken met wetenschappelijke onderbouwing ( denk aan o.a. Shockwave en Dry- Needling ) en de nieuwste trainingsfaciliteiten.
  • Echte tijd en aandacht op alle praktijklocaties en een 1 op 1 werkwijze.
  • Expertise en herkenbaarheid in visie onder alle werkzame therapeuten bij ToThePoint. Daarnaast zijn wij altijd up-to-date met de meest recente wetenschappelijke literatuur.

ToThePoint streeft er naar u de beste inzichten en mogelijkheden te geven ten behoeve van uw klacht. Dit betekent dat u naast specifieke behandel interventies en huiswerkoefeningen, ook wordt begeleidt in een voor u gepersonaliseerd (kracht)trainingstraject. De combinatie zorgt voor een optimaal resultaat. U blijft klachtenvrij na een behandeltraject en u bent in staat om te zorgen dat de klachten ook niet terug komen!