Privacybeleid

Privacybeleid

Persoonsgegevens die worden verwerkt bij aanmelding in de praktijk.

ToThePoint kan persoonsgegevens van je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van ToThePoint, en/of omdat je deze zelf invult in het contactformulier op de website van ToThePoint. ToThePoint kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Medische Gegevens (die je zelf verstrekt)

Waarom hebben wij deze gegevens van je nodig?

ToThePoint verwerkt bovenstaande gegevens om contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen wij jouw gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van fysiotherapeutisch onderzoek en behandeling.

Bewaartermijn

ToThePoint bewaart jouw persoonsgegevens in een driedubbel beschermd patiëntendossier. De NAW gegevens worden bewaard tot je aangeeft deze te willen verwijderen uit ons dossier. Deze kunnen echter niet worden verwijderd wanneer er historie is m.b.t. facturen. Jouw medische gegevens worden volgens de Rijksoverheid gestelde eisen bewaard.

ToThePoint moet uw dossier minimaal 15 jaar bewaren. Na deze periode mag je verzoeken om de gegevens eventueel langer te bewaren of de gegevens te laten vernietigen. De reden dat dit een lange duur is, heeft te maken voor een ‘goed hulpverlenerschap’. Dat is bijvoorbeeld in situaties van langlopende of terugkerende behandelingen. ToThePoint is verplicht om verwijzingen en financiële gegevens te bewaren. Verwijzingen worden 5 jaar bewaard. Financiële gegevens worden 7 jaar bewaard. Dit is verplicht vanuit de belastingdienst.

Jouw rechten als betrokkene:

Als betrokkene heb je de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

Delen met anderen

ToThePoint verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van het fysiotherapeutische onderzoek en/of behandeling. Dit wordt alleen gedaan na een schriftelijke toestemmingsverklaring.

Website

Onze website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op. Onze website houdt wel statistieken bij, maar deze bevatten geen privacy-gevoelige informatie. Het enige wat wordt opgeslagen is:

 • Bezoekersaantallen
 • Land van herkomst
 • Hostingprovider
 • Bezochte pagina’s van onze website
 • Tijdstip van het bezoek

Geen van bovenstaande gegevens kan aan jou als persoon worden gekoppeld, omdat wij geen IP-adressen opslaan en je op onze website geen persoonlijke gegevens hoeft in te vullen.

Overige

Via onze website kunt een aanvraag indienen voor een afspraak. Je gegevens worden versleuteld naar ons verstuurd en komen in een beveiligde e-mail terecht. Wanneer je gegevens in het systeem staan wordt de e-mail verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens en patiëntendossier in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tothepointtherapie.nl. ToThePoint Therapie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Bij complexe aanvragen hebben wij een termijn van maximaal drie maanden om op jouw verzoek in te gaan.

Beveiligen

ToThePoint neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het systeem waarmee wij werken is streng beveiligd, om uw gegevens te beschermen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

ToThePoint is als volgt te bereiken:

Vestigingsadressen:

 • Laan van Westroijen 10, 4003 AZ Tiel
 • Hogeweg 65D, 5301 LJ Zaltbommel

Telefoonnummer: +316 23926668

E-mailadres: info@tothepointtherapie.nl

Website: www.tothepointtherapie.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 60660198