Van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 13:00 telefonisch bereikbaar, afspraken kunnen snel online worden gemaakt

Aangesloten bij NMNT

In ons land is iedereen vrij om een behandelmethode te kiezen. Deze keus hoeft niet moeilijk te zijn. Kiest u voor een therapeut die aangesloten is bij de beroepsgroep NMTN (NeuroMusculaire Therapeuten Nederland), dan heeft u met een goed opgeleide therapeut te maken. De beroepsgroep NMTN ziet er op toe dat de aangesloten therapeuten hun beroep op de juiste wijze uitoefenen.

Wat mag u van een therapeut verwachten

De NMTN verlangt van de aangesloten therapeuten onder meer:
• Een afgeronde beroepsopleiding op HBO-niveau
• Bijscholing en intercollegiale toetsing
• Een verzorgde en goed bereikbare praktijk ruimte
• Een goede waarnemingsregeling

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Wij hebben de officiële studie afgerond, voldoen aan alle basiseisen en staan ingeschreven in het BIG-register van de overheid.

Wij voldoen aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg en werken volgens de KNGF-richtlijnen, hierdoor staan wij ook ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR).

Afspraak maken

Behandelvorm
Locatie
Locatie
Locatie
Locatie